Telekomunikačná infraštruktúra – interiér

 

Telekomunikačná infraštruktúra

Rozšírenie optického káblu spočíva v prenose dát, keďže dokáže pracovať s najmenšou stratou dát pritom s najlepšou rýchlosťou prenosu. Preto je samozrejmé, že metalické káble boli vystriedané aj v obývaných oblastiach a prakticky celé mestá sú prestavené na optickú sieť. Dnes sme už všetci pripojený k sieti, či už kvôli práci alebo zábave. Požiadavky sú rok čo rok vyššie, preto je potrebné rozšírenie káblových sietí, zvýšenie ich kapacity a v neposlednom rade ich údržba aj v obytných oblastiach.

  • interiér
  • inžinierske siete