Telekomunikačná infraštruktúra – exteriér

Telekomunikačná infraštruktúra

Počas predchádzajúcich 20 rokov bol metalický kábel takmer všade nahradený optickým káblom. Výmena metalických káblov sa začala prirodzene na hlavných vedeniach, tzv. chrbtovej siete, ktoré sú spojnicou medzi hospodársky a spoločensky najdôležitejšími uzlami. Neustály vývoj a rast požiadaviek vyžaduje rozšírenie sietí a zvyšovanie ich kapacít aj do menších aglomerácií. Naša spoločnosť sa aktívne podieľa na prácach spojených s rozširovaním sietí ako realizačná a partnerská spoločnosť. Disponujeme potrebnou technológiou, strojovým parkom a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnutnou požiadavkou pri zachovaní rýchlosti a presnosti realizačných prác.

  • exteriér
  • inžinierske siete