Inžinierske siete

 

Inžinierske siete

V prvých rokoch existencie našej spoločnosti sme často vykonávali zemné práce súvisiace s inžinierskymi sieťami, ako aj výkopové práce súvisiace s pripájaním elektrickej a plynovej infraštruktúry. Tieto bohaté skúsenosti zúročujeme pri našej každodennej práci. V dnešnej dobe sa zameriavame na špecifické práce spojené s realizáciou líniových stavieb.

  • exteriér
  • inžinierske siete