? UNITEL s.r.o. - Profil

UNITEL s.r.o.

Zemné práce, Montážne práce, Výškové práce, Strojový park - prenájom, Projektovanie, Práca s optickými káblami, Geodetické práce, Internet

Unitel s.r.o.

Informácia o podporenom projekte Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o.

dokument (.pdf)

UNITEL s.r.o. bola založená v roku 1993.

Naša firma tak ako mnoho iných firiem prechádzala určitým vývojom. V začiatkoch sme sa venovali predovšetkým prevádzaniu zemných prác, montážam a demontážam vzdušných vedení pre telekomunikačné siete. V súčasnosti sme sa vďaka kvalite ponúkaných služieb, výraznému posilneniu vybavenia a strojového parku dostali medzi popredných dodávateľov telekomunikačných stavieb pre najväčších investorov.

Naša ponuka služieb je zameraná na širokú škálu odberateľov, od veľkých firiem až po súkromných objednávateľov.


Profil spoločnosti

Naša ponuka služieb je určená ako pre veľ ké spoločnosti, tak pre malé firmy a súkromných odberateľov.

Zemné práce

 • pretláčanie komunikácií
 • strojový výkop minibágrom /elektrické prípojky, plynovod, vodovod, kanalizácia/
 • príprava terénu pre osadenie bazénov a žúmp
 • ručný výkop v teréne, kde nie je možné použiť techniku
 • rezanie asfaltu a betónu
 • búracie a demolačné práce
 • konečné úpravy terénu /betónovanie, asfaltovanie/

Výškové práce

 • montážne práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky
 • montážne práce vo výškach s použitím vysokozdvižnej prívesnej pracovnej plošiny

Projektovanie

Pre Vás:

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Zabezpečenie všetkých potrebných povolení na výstavbu
 • Stavebný dozor
 • podpora pri realizácii (poradenstvo, zabezpečenie, vyhodnotenie cenových ponúk dodávateľov, kontrola dodržiavania kvality, prevzatie prác, atď.)
 • Zabezpečenie kolaudácie stavby
 • Realitné služby (vyhľadávanie nehnuteľnosti, prevod vlastníctva)

Pre Vasu organizaciu:

 • Projektový manažment investícií
 • Poradenstvo a konzultácie v oblastiach:
 • Sídelné a mestské stavebné inžinierstvo
 • Dopravné stavby a systémy
 • Výkon činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho
 • Komplexné služby v oblasti stavebníctva
 • Inžinierska činnosť
 • Projekčná činnosť
 • Manažment kvality

Práca s optickými káblami

Najkvalitnejšou metódou spájania optických vlákien je ich zvarovanie. Využite túto možnosť spájania s následným premeraním za bezkonkurenčné ceny. Zaujíma Vás konkrétna cenová ponuka tejto služby? Kontaktujte nás, a poskytneme Vám bližšie informácie, tiež navrhneme optimálne riešenie Vašich požiadaviek.

Cenová ponuka je robená na požiadanie.

Montážne práce

 • dodávka a montáž metalických a optických káblov, káblových sietí rôzneho druhu
 • elektroinštalačné práce
 • montáž a opravy koncových telekomunikačných zariadení
 • prípravné práce k realizácii stavieb
 • kompletná demontáž starých vzdušných vedení
 • odstraňovanie chýb spojov telekomunikačných káblov a vedení

Strojový park, prenajom

 • vysokozdvižná prívesná pracovná plošina
 • minibáger s obsluhou
 • kompresor
 • rezačka na asfalt
 • vybračná doska

Geodeticke prace

Zoznam realizovaných prác:

 • predrealizačné zameranie pracovného pásu - intravilán
 • predrealizačné zameranie pracovného pásu - extravilán
 • zameranie a zakreslenie PIS
 • prekreslenie cudzích PIS z podkladov správcov vedení
 • porealizačné zameranie trasy podzemného kábla
 • súčasné porealizačné zameranie pracovného pásu a trasy kábl
 • porealizačné zameranie trasy MK pri pripokládke k OK - intravilán
 • porealizačné zameranie trasy MK pri pripokládke k OK - extravilán
 • porealizačné zameranie trasy nadzemného kábla
 • porealizačné zameranie optického kábla pri zafúknutí do jestvujúcich HDPE rúr, multirúr
 • spracovanie dokumentácie pre mestské (obecné) úrady
 • spracovanie knihy plánov - štandartná metalická, optická sieť
 • spracovanie knihy plánov - FTTx

Goodetické práce pre našu spoločnosť realizuje Ing. Peter BRESTOVANSKÝ, ktorý je členom komory geodetov a kartografov a je vedený v zozname autorizovaných geodetov a kartografov.